O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych


Chrystus Frasobliwy

Neogotycka kapliczka przydrożna w Bogurzynie na Mazowszu Płockim
Bogurzyn gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Pomiędzy Bogurzynem a Głużkiem w ziemi zawkrzeńskiej, stoi wśród pól urokliwa przydrożna kapliczka słupowa z niewielką wnęką z przodu powstała w początku XX w.

Kapliczka fundowana była w 1916 r. (Katalog, 1958), odczytać można na niej inicjały IG.

Neogotycka w formie, murowana, otynkowana. Postawiona na planie kwadratu. Dolna, węższa kondygnacja ożywiona jest płycinami. Na niej szersza kondygnacja górna z ostrołukową wnęką z przodu, płycinami z pozostałych stron i sfazowanymi narożami. Kapliczka zakończona jest daszkiem namiotowym krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem i czterema sterczynami.

Widok pochodzi z 2002 r. Kapliczka została później wyremontowana. Zmieniło się też otoczenie przydrożnej kapliczki (z tyłu pojawiły się budynki nowoczesnej chlewni), pozbawiając panoramę uroku.

Neogotycka kapliczka przydrożna w Bogurzynie koło Mławy
Neogotycka kapliczka przydrożna (fot. 2002)Przypisy

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom X dawne województwo warszawskie, Zeszyt 9 Mława i okolice. Warszawa: 1985, s. 2.
© Michał Zalewski 2004