Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

RzeĽby ¶w. Jana Nepomucena w kapliczkach przydrożnych

Tyczyn rokokowa rzeĽba ¶w. Jana Nepomucena w kapliczce przydrożnej, Tyczyn Kapliczka przydrożna ze ¶w. Janem Nepomucenem w Hermanowej pow. rzeszowski Ludowa rzeĽba ¶w. Jana Nepomucena w Przypisówce gm. Firlej


Tyczyn pow. rzeszowski Hermanowa pow. rzeszowski Przypisówka pow. lubartowski

© Michał Zalewski 2004-2019