Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

Kapliczki przydrożne

Kapliczka przydrożna, Zimnice Małe gm. Prószków
Słupowa kapliczka przydrożna w Futomie koło Rzeszwowa
Kapliczka przydrożna koło Babiegomostu woj. lubuskie Laski gm. Babimost woj. lubuskie, kapliczka przydrożna Złotogłowice pow. nyski, kapliczka przydrożna
Zimnice Małe pow. opolski
Futoma pow. rzeszowski
Podmokle Małe pow. zielonogórski Laski pow. zielonogórski Złotogłowice pow. nyski
Dobre Miasto, kapliczka przydrożna Braszowice gm. Ząbkowice Śląskie, kapliczka przydrożna Kapliczka przydrożna w Starych Włókach pow. olsztyński
Kapliczka przydrożna w Starych Włókach gm. Barczewo
Przydrożna kapliczka w Podmoklach Małych pow. zielonogórski
Dobre Miasto pow. olsztyński Braszowice pow. ząbkowicki Kolonia Stare Włóki pow. olsztyński Stare Włóki pow.olsztyński Podmokle Małe pow. zielonogórski
Ozierany Wielkie pow. sokólski, kapliczka przydrożna Wnękowa kapliczka przydrożna w Raszowej pow. strzelecki Krzemień Drugi pow. janowski, kapliczka przydrożna Daliowa gm. Jaśliska, kapliczka przydrożna Jaśliska pow. krośnieński, kapliczka przydrożna
Ozierany Wielkie pow. sokólski Raszowa pow. strzelecki Krzemień Drugi pow. janowski Daliowa pow. krośnieński Jaśliska pow. krośnieński
Jaśliska pow. krośnieński, kapliczka przydrożna Rzepiska, kapliczka przydrożna św. Jana Dzikowiec pow. kłodzki, kapliczka przydrożna Ratno Górne gm. Radków pow. kłodzki, krzyż Suszyna hrabstwo kłodzkie, domkowa kapliczka przydrożna
Jaśliska pow. krośnieński Rzepiska pow. tatrzański Dzikowiec pow. kłodzki Ratno Górne pow. kłodzki Suszyna pow. kłodzki
Kapliczka przydrożna, Kierżno gm. Nowogrodziec Chrystus z blachy na krzyżu w Mieszkowicach gm. Prudnik Kapliczka przydrożna koło Broniszowic w gm. Otmuchów Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym, KIlianów gm. Kąty Wrocławskie Kapliczka św. Jana Nepomucena w Bielinach koło Kielc
Kierżno pow. bolesławiecki Mieszkowice pow. prudnicki Broniszowice pow. nyski Kilianów pow. wrocławski Bieliny pow. kielecki
© Michał Zalewski 2004-2019