Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

Drewniane, domkowe kapliczki przydrożne 

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Bielinach koło Kielc Krzemień Drugi pow. janowski, kapliczka przydrożna Kapliczka przydrożna w Przypisówce pow. lubartowski

Bieliny pow. kielecki Krzemień Drugi pow. janowski Przypisówka pow. lubarowski

© Michał Zalewski 2004-2019