Strona główna   Krzyże z Chrystusem z blachy
Krzyże w woj. dolnośląskim
Krzyże w woj. lubuskim
Krzyże w woj. opolskim        pow. krapkowicki i strzelecki
Krzyże w Małopolsce
Krzyże z Chrystusem z blachy w innych krajach
Krzyże, na których niegdyś była wycięta z blachy postać Chrystusa
O kapliczkach krzyżach i figurach przydrożnych

       Mapa krzyży z Chrystusem z blachy                  
Krzyże z Chrystusem z blachy w województwie śląskim
Chrystus Frasobliwy
Gliwice

Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Gliwicach
Drewniany krzyż przydrożny w Ligocie Zabrskiej
Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem w Ligocie Zabrskiej

Gliwice Ligota Zabrska. Drewniany krzyż z Chrystusem malowanym na blasze przy ul. Pszczyńskiej 177 (50°16'48.5"N 18°41'19.7"E). Mierzący 137 cm blaszany Chrystus, prawdopodobnie z pierwszych dziesięcioleci XX w., był odnawiany we wrześniu 2014 r. (wymieniono też wówczas drzewce krzyża).  Jak wynika z porównania zamieszczonych obok zdjęć z 2019 r. z dostępnym w serwisie fotopolska zdjęciem z 2012 r., postać Ukrzyżowanego jest identyczna i przed odnowieniem była w dobrym stanie. Interesujące i wyjątkowe jest, że postać malowana jest także z tyłu (być może dopiero od tego odnowienia), a autor renowacji zostawił tam swoją sygnaturę. ODN. M. JENDRYSEK 09.2014. Marek Jendrysek to gliwicki artysta parający się malarstwem, rysunkiem i akwarelą. Głównym tematem jego twórczości jest pejzaż miejski Gliwic i Śląska.powiat gliwicki

Jezus z blachy na krzyżu w Sierakowicach gm. Sośnicowice
Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem w Sierakowicach

Sierakowiczki, część wsi Sierakowice w gm. Sośnicowice, pow. Gliwicki (50°16'08.4"N 18°26'05.9"E).  Drzewce przydrożnego krzyża wymienione jest na metalowe. Blaszana postać Chrystusa pomalowana niedawno przed 2013 r. Umieszczenie na krzyżu niewyschniętej dobrze figury, spowodowało zacieki, prawdopodobnie podczas deszczu (fot. 2013). We wsi mieszka mniejszość niemiecka, dlatego miejscowość ma dodatkową nazwę w języku niemieckim - Schierakowitz. powiat pszczyński
Krzyż przydrożny z blaszanymi postaciami Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej w Wiśle Małej gm. Pszczyna Krzyż przydrożny z blaszanymi postaciami Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej w Wiśle Małej gm. Pszczyna

Wisła Wielka gm. Pszczyna, pow. pszczyński (49°56'36.5"N 18°49'29.5"E).  Krzyż przydrożny z postaciami Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, wyciętymi z blachy w części wsi nazywającej się Kolonia Przesiedleńców (fot. 2016). powiat raciborski

Kuźnia Raciborska, krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem
Kuźnia Raciborska, krzyż z blaszanym Chrystusem

Kuźnia Raciborska pow. raciborski.  Krzyż przydrożny z postacią Ukrzyżowanego  wyciętą z blachy. Postać pochodzi najpewniej z pierwszych dziesięcioleci XX w. i była odnawiana, przemalowywana. Krzyż był pierwotnie drewniany. Obecnie jest z lastriko (fot. 2013). Rybnik

Rybnik Boguszowice, krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem
Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem, Rybnik Boguszowice
Rybnik Boguszowice, krzyż przydrożny, Matka Boża Bolesna z blachy

Rybnik Boguszowice. Drewniany  krzyż przydrożny, z wyciętymi z blachy sylwetkami Chrystusa i Matki Boskiej Bolesnej (fot. 2019) stoi przy zbiegu ulic Ziemskiej i Strażackiej w Rybniku  (50°04'04.6"N 18°35'33.6"E).  Krzyż został ufundowany w latach 20. XX w. przez mieszkańca Boguszowic, pana Franciszka Konska w intencji upamiętnienia poległych w I wojnie światowej członków jego rodziny. Chrystus z blachy na drewnianym krzyżu przydrożnym w Rybniku przy ul. Raciborskiej
Chrystus z blachy na drewnianym krzyżu przydrożnym w Rybniku przy ul. Raciborskiej
Chrystus z blachy na drewnianym krzyżu przydrożnym w Rybniku przy ul. Raciborskiej

Rybnik Dworek. Drewniany  krzyż przydrożny, z wyciętą z blachy sylwetką Chrystusa (fot. 2019) stoi przy ul. Raciborskiej, przy jej zbiegu z ulicami Zebrzydowicką i Świętego Józefa  (50°05'43.7"N 18°32'03.6"E).  Możliwe, że historia tego przydrożnego krzyża sięga XIX w. (tak twierdzą mieszkańcy).  W 1979 r., z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, wymieniono drzewce. Krzyż otoczono metalowym płotkiem. Rybnik Grabownia, Ukrzyżowany wycięty z blachy na krzyżu przydrożnym
Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Grabowni
Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Grabowni

Rybnik Grabownia. Drewniany  krzyż przydrożny z wyciętą z blachy sylwetką Chrystusa (fot. 2019) stoi w pewnym oddaleniu od ulicy Wiktora Poloczka, przy polnej drodze  (50°08'21.2"N 18°31'10.6"E).  Niegdyś była to droga łącząca Grabownię z Rybnicką Kuźnią. Po wybudowaniu elektrowni Rybnik, krzyż przeniesiono bliżej ul. Poloczka.  Jest otoczony drewnianym płotkiem.  Pochodzi prawdopodobnie z pocz. XX w. (drzewce było wymieniane). Crystus ma wysokość 172 cm (z aureolą). Krzyż został ujęty w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską (Uchwała Rady Miasta w 2016 r.)Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem w Rybniku Kamieniu
Rybnik Kamień, Ukrzyżowany z blachy na krzyżu przydrożnym
Rybnik Kamień, Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym

Rybnik Kamień. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019), stoi w Rybniku Kamieniu na Rondzie pod Zegarem, od strony ul. Bieli i Willowej  (50°08'40.6"N 18°36'46.7"E).  Krzyż pochodzi z pocz. XX wieku. Ostatnio drzewce wymieniane było w 2007 r. Wtedy też odnowiona została mierząca 163 cm (z aureolą) postać Chrystusa, nawiązująca wyglądem (głowa) do obrazu  Diega Velázqueza Chrystus Ukrzyżowany (1632).Chrystus z blachy na przydrożnym krzyży w Rybniku
Krzyż przydrożny z Jezusem z blachy w Rybniku Świerkach
Blaszany Jezus Chrystus na przydrożnym krzyżu w Rybniku Świerkach

Rybnik Kamień Świerki. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019) w Świerkach,  kolonii Kamienia, dawniej wsi, a dziś osiedla w Rybniku. (50°08'13.7"N 18°34'28.2"E).   Według kroniki parafii w Książenicach, do której należał kiedyś Kamień, historia krzyża wygląda następująco. "Dawno temu jechali tędy handlarze. W drodze zostali zamordowani. Pogrzebano ich na miejscu zbrodni, a nad grobem usypano kopiec i ustawiono mały krzyż. Właściciel ziemski p. Spendel z Młynów, postawił tu pierwszy duży krzyż ale nie został on poświęcony. W r. 1953 wystawiono nowy krzyż, który poświęcił proboszcz ks. Paweł Ryś. Powtórne poświęcenie nastąpiło 9 VI 1966. Grunt wokół krzyża został nazwany polem przy gróbku". Z opisu tego nie wynika kiedy miało miejsce wydarzenie, które stało się przyczyną umieszczenia w tym miejscu krzyża ani też kiedy powstała sylwetka blaszanego Chrystusa. Biorąc pod uwagę, że postacie Chrystusa wyciętego  z blachy umieszczano na drewnianych krzyżach na Górnym Śląsku od końca XIX w. do lat 30. XX w., na ten okres należy datować powstanie krzyża p. Spendela. W 1953 r. prawdopodobieństwo umieszczenia na krzyżu blaszanego Chrystusa było już niewielkie. Drzewce krzyża było wymieniane ponownie w 2008 r.  Wtedy też prawdopodobnie odmalowano kolejny raz, niewysoki, bo mający 130 cm (z aureolą),  wizerunek Ukrzyżowanego. 29 IV 2008 r. krzyż poświęcił, podczas mszy pod nim odprawianej, proboszcz parafii w Kamieniu  ks. Jerzy Kordula.Krzyż przydrożny z Chrystusem z balchy w Rybniku Popielowie
Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Popielowie
Blaszany Jezus Chrystus na przydrożnym krzyżu w Rybniku Popielowie

Rybnik Popielów. Drewniany  krzyż przydrożny z profilowanymi zakończeniami ramion. Na nim  malowany wizerunek Chrystusa, wycięty sylwetkowo z blachy (fot. 2019). Krzyż stoi przy ul. Wodzisławskiej, koło jej skrzyżowania z ul. Staffa  (50°03'25.7"N 18°30'31.6"E).  Wysoka na 172 cm (z aureolą) postać Chrystusa pochodzi najprawdopodobniej  z pierwszych dziesięcioleci XX w. Chrystus z blachy na frewnianym krzyżu przy kalsztorze Franciszkanów w Rybniku
Chrystus z blachy na krzyżu przy kościele Franciszkanów w Rybniku
Chrystus z blachy na krzyżu przy kościele Franciszkanów w Rybniku

Rybnik Smolna. Drewniany krzyż, z wyciętą z blachy sylwetką Chrystusa (fot. 2019) stoi w ogrodzie klasztoru Franciszkanów w Rybniku, przy murze od strony ul. Hallera  (50°05'39.2"N 18°32'14.3"E). Ustawiony został przez oo. franciszkanów prawdopodobnie w 1923 roku, gdyż taka data widniała na poprzednim drzewcu. Zostało ono wymienione, z inicjatywy proboszcza i parafian parafii pw. św. Józefa Robotnika, w 1984 r., ponieważ z wiekiem przegniła jego podstawa. Najprawdopodobniej blaszana postać Chrystusa została umieszczona na krzyżu od początku jego istnienia, czyli w 1923 r.  Od tego czasu była kilkakrotnie odmalowywana Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Smolnej
Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Smolnej
Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Smolnej

Rybnik Smolna. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019) stoi przy ul. Wodzisławskiej, koło jej skrzyżowania z ul. Rolniczą  (50°05'10.0"N 18°31'47.4"E). W pobliżu przebiega granica pomiędzy Smolną a Zamysłowem (dzielnicami Rybnika). Możliwe, że historia tego krzyża przydrożnego sięga XIX w. (tak twierdzą mieszkańcy).   Postać Chrystusa o wysokości 180 cm (razem z aureolą) była kilkakrotnie odnawiana (przemalowywana).Drewniany krzyż przydrożny w Rybniku Wielopolu
Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Wielopolu
Ukrzyżowany malowany na balsze na przydrożnym krzyżu w Rybniku Wielopolu

Rybnik Wielopole. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019) stoi przy ul. Gliwickiej, koło jej skrzyżowania z ul. Majątkową  (50°07'32.1"N 18°33'01.1"E).  Krzyż w tym miejscu został postawiony w początkach XX w. Z tego okresu pochodzi też prawdopodobnie niewysoka (110 cm), wycięta z blachy postać Ukrzyżowanego. Drewniane drzewce krzyża było wymieniane (być może kilkukrotnie), a przy tej okazji odmalowywano wizerunek Jezusa.Według informacji mieszkanki pobliskiego domu, ostatni raz działo się to kilka lat temu (licząc od 2019 r.).Drewniany krzyż przydrożny w Rybniku Wielopolu
Chrystus malowany na blasze na krzyżu przydrożnym w Rybniku Wielopolu
Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Wielopolu (Rybnik)

Rybnik Wielopole. Wysoki, drewniany krzyż przydrożny o prostych ramionach. Malowany wizerunek Chrystusa sylwetkowo wycięty z blachy (wysokość 170 cm, razem z aureolą). Pod nim metalowa kapliczka z figurką Matki Boskiej. Krzyż otoczony jest kutym płotkiem (50°07'35.6"N 18°32'29.4"E).  Jezus Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Zamysłowie
Jezus Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Zamysłowie
Jezus Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Rybniku Zamysłowie

Rybnik Zamysłów. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019), stoi przy ul. Niedobczyckiej (50°05'01.4"N 18°31'13.2"E)Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Wodzisławskiej
Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Wodzisławskiej
Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Wodzisławskiej

Rybnik Zamysłów. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019), stoi przy ul. Wodzisławskiej na wysokości posesji nr 157  (50°04'39.3"N 18°31'25.6"E). Według okolicznego mieszkańca podlega ochronie konserwatorskiej. Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Dolnej
Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Dolnej
Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Rybniku Zamysłowie przy ul. Dolnej

Rybnik Zamysłów. Drewniany  krzyż przy

drożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy (fot. 2019), stoi przy ul. Dolnej (50°04'23.4"N 18°31'56.8"E).  Ustawiony w tym miejscu przy wymianie drzewca w latach 80. XX w.  Wcześniej  stał w pobliżu. powiat rybnicki


Chrystus malowany na blasze w Książenicach pow. rybnicki
Książenice, Ukrzyżowany z blachy na przydrożnym krzyżu
Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem (Google Street View 2013)

Książenice gm. Czerwionka-Leszczyny. Drewniany  krzyż przydrożny z malowanym wizerunkiem Chrystusa, wyciętym sylwetkowo z blachy, stoi przy ul. Księdza Jana Pojdy (50°09'54.1"N 18°36'17.7"E).  Według ustnego, szczątkowego przekazu, krzyż upamiętnia mord dokonany w tym miejscu na jakimś rzeźniku. Dwa pierwsze zdjęcia pochodzą z 2019 r., a trzecie to wycinek z Google Street View z 2013 r. Jak widać, w tym czasie zlikwidowano wnękę w ogrodzeniu i krzyż znalazł się w obrębie posesji a  postać Ukrzyżowanego została odmalowana. 


powiat żywiecki

Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Łękawicy koło Żywca
Blaszany Jezus Chrustus na krzyżu w Łękawicy koło Żywca

Łękawica (49°43'42.2"N 19°15'45.4"E) pow. żywiecki (fot. 2015).Chrystus z blachy na krzyżu, Żywiec Zabłocie

Żywiec (49°40'42.2"N 19°11'12.0"E). Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy przeniesiony  na ścianę plebanii kościoła pw. św. Floriana na osiedlu Zabłocie (fot. 2015). © Michał Zalewski 2019