Strona główna   Krzyże z Chrystusem z blachy
Krzyże w woj. dolnośląskim
Krzyże w woj. opolskim        pow. krapkowicki i strzelecki
Krzyże w woj. małopolskim
Krzyże w woj. śląskim
Krzyże, na których niegdyś była wycięta z blachy postać Chrystusa
O kapliczkach krzyżach i figurach przydrożnych

       Mapa krzyży z Chrystusem z blachy                  
Krzyże z Chrystusem z blachy w pozostałych województwach i za granicą
Chrystus Frasobliwy
województwo lubuskie

Krzyż z blaszanym Chrystusem w Bytomiu Odrzańskim
Krzyż z Chrystusem z blachy w Bytomiu Odrzańskim

Bytom Odrzański, do 1945 r.  Beuthen an der Oder, a zaraz po wojnie Białobrzezie,  pow. nowosolski (51°43'47.1"N 15°49'35.7"E).  Krzyż na ścianie kościoła pw. św. Hieronima, umieszczony wtórnie nad jednym z  epitafiów (fot. 2017).Drewniany krzyż przydrożny w skansenie w Ochli, Zielonej Górze
Blaszana figura Chrystusa w  skansenie w Ochli, Zielona Góra

Zielona Góra Ochla (51°53'29.2" N  15°28'10.7"E). W skansenie (Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli) stoi drewniany krzyż z wyciętą z blachy i pomalowaną postacią Chrystusa (fot. 2016). Muzeum informuje, że "krzyż przydrożny pochodzi z pogranicza Wielkopolski i Śląska, interesująca jest płaska postać Chrystusa namalowana na blasze".   Krzyże z taką postacią Chrystusa były bardzo częste na Śląsku ale, pomimo znajdowania się w granicach jednego Państwa (Prusy), w ogóle nie pojawiały się w Wielkopolsce.  Należy pamiętać, że Zielona Góra to historycznie Śląsk.  
© Michał Zalewski 2019