Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

Krzyże z Chrystusem z blachy


Województwo dolnośląskie

Zobacz też Krzyże z blaszanym Chrystusem w woj. opolskim

Jezus Chrystus z blachy na krzyżu, Nowogrodziec
Chrystus z blachy na krzyżu w Parzycach gm. Nowogrodziec Jezus z blachy, Parzyce gm. Nowogrodziec Chrystus z blachy, Kierżno gm. Nowogrodziec Jezus Chrystus z blachy, Zebrzydowa gm. Nowogrodziec
Nowogrodziec pow. bolesławiecki
Parzyce pow. bolesławiecki Parzyce pow. bolesławiecki Kierżno pow. bolesławiecki Zebrzydowa pow. bolesławiecki
Blaszana Grupa Ukrzyżowania, Nowogordziec Chrystus z blachy na krzyżu w Chmieleniu gm. Lubomierz Chrystus z blachy w Radoniowie gm. Lubomierz Blaszany Jezus. Golejów gm. Lubomierz
Ołdrzychów pow. lwówecki Chmieleń pow. lwówecki Radoniów pow. lwówecki Golejów pow. lwówecki
Krzyż z Chrystusem z blachy w Dobkowie koło Świerzawy Chrystus z blachy na krzyżu w Dobkowie gm. Świerzawa
Dobków pow. złotoryjski Dobków pow. złotoryjski
Krzyż z Chrystusem z blachy w Dobkowie pow. złotoryjski Chrystus z blachy, Dobków gm. Świerzawa pow. złotoryjski Chrystus z blachy na krzyżu w Dobkowie pow. złotoryjski Krzyż z Chrystusem z blachy, Dobków gm. Świerzawa Chrustus z blachy, Dobków gm. Świerzawa
Dobków pow. złotoryjski Dobków pow. złotoryjski Dobków pow. złotoryjski Dobków pow. złotoryjski Dobków pow. złotoryjski
Tron Łaski z blachy na krzyżu, Nowy Kościół gm. Świerzawa Krzyż z Chrystusem wyciętym z blachy, Chroślice gm. Mecinka Chrystus z blachy, Chroślice gm. Męcinka Chrystus z blachy na krzyżu, Chroślice gm. Męcinka powat Jawor Chrystus z blachy na krzyżu, Chroślice gm. Męcinka
Nowy Kościół pow. złotoryjski Chroślice pow. jaworski Chroślice pow. jaworski Chroślice pow. jaworski Chroślice pow. jaworski
Jawor, Chrystus z blachy na krzyżu Krzyż z Chrystusem z blachy w Kwietnikach gm. Paszowice Chrystus z blachy na krzyżu w Kwietnikach gm. Paszowice
Chrystus wycięty z blachy, Olszyny gm. Kamienna Góra
Blaszany Chrystus na krzyżu w Czadrowie gm. Kamienna Góra
Jawor pow. jaworski Kwietniki pow. jaworski Kwietniki pow. jaworski Olszyny pow. kamiennogórski Czadrów pow. kamiennogórski
Blaszany Chrystus na przydrożnym krzyżu w Czadrowie gm. Kamienna Góra Chrystus z blachy, przydrożny krzyż, Krzeszów gm. Kamienna Góra Jezus z blachy, krzyż w Krzeszowie gm. Kamienna Góra Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Krzeszowie gm. Kamienna Góra Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym, Uniemyśl gm. Lubawka
Czadrów pow. kamiennogórski Krzeszów pow. kamiennogórski Krzeszów pow. kamiennogórski Krzeszów pow. kamiennogórski Uniemyśl pow. kamiennogórski
Chrystus z blachy na krzyżu w Chełmsku Śląskim gm. Lubawka Chrystus na blasze, Okrzeszyn gm. Lubawka Jezus Chrystus z blachy, Niedamirów gm. Lubawka Jezus z blachy, krzyż przydrożny, Łażany gm. Żarów Blaszany Chrystus na krzyżu przydrożnym w Wierzbnej gm. Żarów
Chełmsko Śląskie pow. kamiennogórski Okrzeszyn pow. kamiennogórski Niedamirów pow. kamiennogórski Łażany pow. świdnicki Wierzbna pow. świdnicki
Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym, Krasków gm. Marcinowice Chrystus z blachy,  krzyż przydrożny w kraskowie gm. Marcinowice Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy, Wiry gm. Marcinowice Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym, Wiry gm. Marcinowice
Mysłaków pow. świdnicki Krasków pow. świdnicki Wiry pow. świdnicki Wiry pow. świdnicki
Blaszany Chrystus na krzyżu w Bytniku gm. Głogów Blaaszany Ukrzyżowany Jezus, Rapocin gm. Głogów Jezus Chrystus z blachy, Kotla pow. głogowski Krzyż z Chrystusem z blachy, Radosław pow. górowski
Bytnik pow. głogowski Rapocin pow. głogowski Kotla pow. głogowski Radosław pow. górowski
Chrystus wycięty z blachy na krzyżu, Tarpno gm. Niechów Głębowice gm. Wińsko, Chrystus z blachy na krzyżu.
Smogorzów Wielki gm. Wińsko, Chrystus z blachy na krzyżu Chrytus z blachy na krzyżu przydrożnym w Wołowie Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Krzydlinie gm. Wołów
Tarpno pow. górowski Głębowice pow. wołowski Smogorzów Wielki pow. wołowski Wołów pow. wołowski Krzydlina Wielka pow. wołowski
Jezus z blachy, krzyż przydrożny, Krzydlina Wielka gm. Wołów Jezus Chrystus, krzyż przydrożny, Krzydlina Wielka gm. Wołów Ukrzyżowany z blachy, krzyż przydrożny, Krzydlina Wielka gm. Wołów Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Krzydlinie Małej gm. Wołów Jezus z blachy, krzyż przydrożny, Krzydlina Mała gm. Wołów
Krzydlina Wielka pow. wołowski Krzydlina Wielka pow. wołowski Krzydlina Wielka pow. wołowski Krzydlina Mała pow. wołowski Krzydlina Mała pow. wołowski
Blaszany Jezus, krzyż przydrożny w Krzydlinie Małej gm. Wołów Krzyż przydrozny, Krzydlina Mała gm. Wołów
Krzydlina Mała pow. wołowski Krzydlina Mała pow. wołowski
Chrystus wycięty z blachy, Lubiąż pow. wołowski Chrystus z blachy na krzyżu w Lubiążu Chrystus z blachy na krzyżu w Lubiążu pow. wołowski Chrystus z blachy na krzyżu. Lubiąż pow. wołowski Chrystus z blachy na krzyżu w Stobnie gm. Wołów
Lubiąż pow. wołowski Lubiąż pow. wołowski Lubiąż pow. wołowski Lubiąż pow. wołowski Stobno pow. wołowski
Jezus z blachy, krzyż przydrożny, Komorówko gm. Trzebnica Blaszany Chrystus na przydrożnym krzyżu, Kanice gm. Trzebnica Ukrzyżowany z blachy na krzyży przydrożnym w Koczurkach gm. Trzebnica Dębice gm. Malczyce, Chrystus z blachy Chrystus na blasze, krzyż w Kulinie gm. Środa Śląska
Komorówko pow. trzebnicki Kanice pow. trzebnicki Koczurki pow. trzebnicki Dębice pow. średzki Kulin pow. średzki
Chrystus wycięty z blachy na krzyżu w Krynicznie Jezus z blachy, Wilkszyn gm. Mięknia Krzyż z Chrystusem z blachy, Pichorowice gm. Udanin Blaszany Ukrzyżowany, Pichorowice gm. Udanin Blaszany Jezus na krzyży przydrożnym, Pichorowice gm. Udanin
Kryniczno pow. średzki Wilkszyn pow. średzki Pichorowice pow. średzki Pichorowice pow. średzki Pichorowice pow. średzki
Chrystus z Blachy, Pichorowice gm. Udanin Chrystus z blachy, Osiek gm. Kostomłoty Kostomłoty, krzyż z Chrystusem z blachy Ukrzyżowany z blachy, krzyż w Kostomłotach Blaszany Chrystus, Zabłocie gm. Kostomłoty
Pichorowice pow. średzki Osiek pow. średzki Kostomłoty pow. średzki Kostomłoty pow. średzki
Zabłoto pow. średzki
Blaszany Chrystus, krzyż w Pierśnie gm. Kostomłoty Blaszany Jezus na krzyżu przydrożnym w Piotrowicach gm. Kostomłoty Jezus z Blachy, Piotrowice gm. Kostomłoty Chrystus z blachy, krzyż przydrożny w Piotrowicach gm. Kostomłoty Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Piotrowicach gm. Kostomłoty
Piersno pow. średzki Piotrowice pow. średzki Piotrowice pow. średzki Piotrowice pow. średzki Piotrowice pow. średzki
Chystus z blachy na krzyżu przydrożnym, Wrocław Osobowice Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym na Osobowicach we Wrocławiu
Wrocław Osobowice Wrocław Osobowice
Chrystus z blachy na krzyżu w Bielawie koło Wrocławia Jezus Chrystus z blachy, krzyż przydrożny, Czernica pow. wrocławski Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Nadolicach Małych gm. Czernica Blaszany Chrystus, krzyż przydrożny w Sadowicach gm. Kąty Wrocławskie Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Sadowicach koło Wrocławia
Bielawa pow. wrocławski Czernica pow. wrocławski Nadolice Małe pow. wrocławski Sadowice pow. wrocławski Sadowice pow. wrocławski
Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Kątach Wrocławskich Ukrzyżowany z blachy na krzyżu przydrożnym w Pełcznicy gm. Kąty Wrocławskie Krzyż przydrożnyz z Chrystusem z balchy w Pełcznicy gm. Kąty Wrocławskie Ukrzyżowany z blachy na przydrożnym krzyżu w Pełcznicy gm. Kąty Wrocławskie Jezus z blachy, krzyż przydrożny w Pełcznicy gm. Kąty Wrocławskie
Kąty Wrocławskie pow. wrocławski Pełcznica pow. wrocławski Pełcznica pow. wrocławski Pełcznica pow. wrocławski Pełcznica pow. wrocławski
Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Pełcznicy gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Kozłowie gm. Kąty Wrocławskie
Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Sokolnikach gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Nowej Wsi Kąckiej gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy, krzyż przydrożny w Nowej Wsi Kąckiej gm. Kąty Wrocławskie
Pełcznica pow. wrocławski Kozłów pow. wrocławski Sokolniki pow. wrocławski Nowa Wieś Kącka pow. wrocławski Nowa Wieś Kącka pow. wrocławaki
Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Nowej Wsi Kąckiej gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Kilianowie gm. Kąty Wrocławskie Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w KIlianowie gm. Kąty Wrocławskie Matka Boska Bolesna z blachy, krzyż przydrożny w Kilianowie gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Kilianowie gm. Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Kącka pow. wrocławski Kilianów pow. wrocławski Kilianów pow. wrocławski Kilianów pow. wrocławski Kilianów pow. wrocławski
Krzyż z Chrystusem z blachy w Tyńcu Małym gm. Kobierzyce Ukrzyżowany z balchy, krzyż przydrożny  w Jurczycach gm. Kąty Wrocławskie Chrystus z blachy na krzyżu w Świętej Katarzynie gm. Siechnica Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Siechnicach pow. wrocławski Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przedrożnym w Tyńczyku gm. Kobierzyce
Tyniec Mały pow. wrocławski Jurczyce pow. wrocławski Święta Katarzyna pow. wrocławski Siechnice pow. wrocławski
Tyńczyk pow. wrocławski
Przydrożny krzyż z Chrystusem z blachy w Borzygniewie gm. Mietków Chrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Milinie gm. Mietków Jezus Chrystus z blachy, przydrożny krzyż w Milinie gm. Mietków
Borzygniew pow. wrocławski Milin pow. wrocławski Milin pow. wrocławski
Krzyż przydrożny z Jezusem z blachy, Milin gm. Mietków Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Piławie gm. Mietków Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy w Sulistrowicach gm. Sobótka Przydrożny krzyż z blaszanym Jezusem w Sobótce Strzeblowie pow. wrocławski Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy w Sobótce Górce pow. wrocławski
Milin pow. wrocławski Piława pow. wrocławski Sulistrowice pow. wrocławski Sobótka Strzeblów pow. wrocławski Sobótka Górka pow. wrocławski
Chrystus z blachy na krzyżu w Glinicy gm. Joradnów Śląski Chrsystus wycięty z blachy, Solniki Małe gm. Bierutów Chrystus wycięty z blachy, Zawidowice gm. Bierutów Krzyż przydrożny z blaszanym Jezusem w Jankowicach gm. Oława
Glinica pow. wrocławski Solniki Małe pow. oleśnicki Zawidowice pow. oleśnicki Jankowice pow. oławski

Chrystus z blachy na krzyżu w Kłosowie gm. Wiązów Chrystus z blachy, krzyż w Jaworowie gm. Wiązów Chrystus malowany na blasze w Jaworowie gm. Wiązów Blaszany Jezus Chrystus na krzyżu, Włóki gm. Dzierżoniów Chrytus malowany na blasze, krzyż w Pieszycach
Kłosów pow. strzeliński Jaworów pow. strzeliński Jaworów pow. strzeliński Włóki pow. dzierżoniowski Pieszyce pow. dzierżoniowski
Chrystus malowany na blasze, krzyż przydrożny w Pieszycach Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy w Żdanowie gm. Stoszowice Krzyż przydrożny z blaszanym Chrystusem w Żdanowie gm. Stoszowice Jezus z blachy na krzyżu przydrożnym w Krzelkowiec gm. Ziębice Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Niedźwiedniku gm. Ziębice
Pieszyce pow. dzierżoniowski Żdanów pow. ząbkowicki Żdanów pow. ząbkowicki Krzelków pow. ząbkowicki Niedźwiednik pow. ząbkowicki
Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Niedźwiednku gm. Ziebice Blaszany Chrystus na krzyżu przydrożnym w Czerńczycach gm. Ziębice Krzyż przydrożny z Jezusem Chrystusem z blachy w Ziębicach pow. ząbkowicki Blaszany Chrystus na krzyżu przydrożnym w Dębowcu gm. Ziębice Chrystus z blachy na krzyżu w Starczówku gm. Ziębice
Niedźwiednik pow. ząbkowicki
Czerńczyce pow. ząbkowicki Ziębice pow. ząbkowicki Dębowiec pow. ząbkowicki Starczówek pow. ząbkowicki
Krzyż z Chrystusem z blachy, Starczówek gm. Ziębice Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Dzbanowie gm. Bardo Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Kamieńcu Ząbkowickim Krzyż z blaszanym Jezusem na krzyżu przydrożnym w Pomianowie Górnym gm. Kamieniec Ząbkowicki Jezus Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Chałupkach gm. Kamieniec Ząbkowicki
Starczówek pow. ząbkowicki Dzbanów pow. ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki pow. ząbkowicki Pomianów Górny pow. ząbkowicki Chałupki pow. ząbkowicki
Krzyż przydrożny z Chrystusem z blachy w Złotym Stoku Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu w Złotym Stoku Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Zlotym Stoku Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Bemowie gm. Radków
Złoty Stok pow. ząbkowicki Złoty Stok pow. ząbkowicki Złoty Stok pow. ząbkowicki Bemowo (Ścinawka Górna) pow. kłodzki

© Michał Zalewski 2002-2019
mejl